Obavještenje o odobravanju i dodjeli podsticajnih sredstava za razvoj poduzetništva i obrta za 2021. godinu – Refundacija troškova osnivanja

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2021. godinu, broj: 01/1-5-129/21 od 31.03.2021. godine, koji je usvojilo Općinsko vijeće, Općinski načelnik objavljuje

O B A V J E Š T E NJ E

o odobravanju i dodjeli podsticajnih sredstava za razvoj

poduzetništva i obrta za 2021. godinu – Refundacija troškova osnivanja

Obavještavaju se vlasnici obrtničkih radnji u osnovnom zanimanju, te trgovačkih i ugostiteljskih radnji i preduzeća – d.o.o. koji registruju djelatnost na području općine Kakanj u periodu od 16.12.2020. – 15.12.2021. godine, da mogu Općini Kakanj podnijeti zahtjev za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za razvoj poduzetništva i obrta za 2021. godinu.

U Programu utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2021. godinu planirana su sredstva za refundaciju troškova registracije novoosnovanih poslovnih subjekata, registrovanih na području općine Kakanj (obrtničke radnje u osnovnom zanimanju, trgovačke i ugostiteljske radnje i preduzeća – d.o.o i dr).

Zahtjevi za ovu vrstu podsticaja mogu se preuzeti na prijemnoj kancelariji Općine Kakanj ili klikom ovdje i sa neophodnom dokumentacijom predati na istom mjestu, tokom godine, a najkasnije do 15.12.2021. godine.

Uslovi i kriteriji za ostvarivanje prava na podsticaje navedeni su u Programu utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2021. godinu (Program se se može vidjeti klikom ovdje). 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj, Odsjek za lokalni ekonomski razvoj, I sprat, zgrada Općine Kakanj, svakim radnim danom od 07:00 do 15:30 sati.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin