Obavještenje o odobravanju i dodjeli podsticajnih sredstava za razvoj poduzetništva i obrta za 2022. godinu – Refundacija troškova registracije za vanjskotrgovinsko poslovanje postojećih poslovnih subjekata

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2022. godinu, broj: 01/1-15-51/22 od 28.02.2022. godine, koji je usvojilo Općinsko vijeće, Općinski načelnik objavljuje

O B A V J E Š T E NJ E

o odobravanju i dodjeli podsticajnih sredstava za razvoj

poduzetništva i obrta za 2022. godinu – Refundacija troškova registracije za vanjskotrgovinsko poslovanje postojećih poslovnih subjekata

Obavještavaju se postojeći poslovni subjekti (pravna i fizička lica-obrtnici) koji se registruju za vanjskotrgovinsko poslovanje u toku 2022. godine da mogu Općini Kakanj podnijeti zahtjev za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za razvoj poduzetništva i obrta za 2022. godinu.

U Programu utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2022. godinu planirana su sredstva za refundaciju troškova registracije vanjskotrgovinskog poslovanja za poslovne subjekte sa sjedištem na području općine Kakanj.

Zahtjevi za ovu vrstu podsticaja mogu se preuzeti na prijemnoj kancelariji Općine Kakanj i sa neophodnom dokumentacijom predati na istom mjestu, tokom godine a najkasnije do 15.12.2022. godine.

Uslovi i kriteriji za ostvarivanje prava na podsticaje navedeni su u Programu utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2022. godinu (Program se može vidjeti klikom ovdje). 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj, Odsjek za Lokalni ekonomski razvoj, I sprat, zgrada Općine Kakanj svakim radnim danom od 07:00 do 15:30 sati.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin