Obavještenje o održavanju javne rasprave o Nacrtu odluke o organizovanju i funkcionisanju zaštite od požara i vatrogastva

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Služba civilne zaštite Općine Kakanj i općinski načelnik kao nosioci i organizatori javne rasprave obavještavaju javnost da će se javna rasprava o Nacrtu odluke o organizovanju i funkcionisanju zaštite od požara i vatrogastva održati u utorak, 21. jula 2020. godine, u maloj sali Doma kulture sa početkom u 11:00 sati.

Pozivaju se predstavnici Udruženja poslodavaca općine Kakanj, Saveza poljoprivrednih udruženja – Kakanjska poljoprivreda “KAP”, predstavnici mjesnih zajednica i medija, kao i druga zainteresovana fizička i pravna lica da prisustvuju javnoj raspravi.

Nacrt odluke dostupan je na sljedećem linku:

Nacrt-Odluka-o-org-i-funk-zaštite-od-požara-i-vatrogastva

Svi prijedlozi, mišljenja i sugestije na Nacrt odluke o organizovanju i funkcionisanju zaštite od požara i vatrogastva mogu se dostaviti u pisanoj formi Službi civilne zaštite Općine Kakanj – zgrada Općine Kakanj (III sprat).

Kontakt telefon: 032/771-874, 032/555-301.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin