Obavještenje o produženju roka

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Imajući u vidu trenutnu situaciju u vezi sa koronavirusom, produžava se rok za podnošenje prijava na Javni poziv za odobravanje materijalnih donacija u okviru projekta “Podrška socio-ekonomskoj stabilnosti regije zapadnog Balkana 2019-2020”. Krajnji rok za podnošenje prijava po navedenom javnom pozivu je 29.5.2020. godine

Pozivaju se nezaposlene osobe iz socijalno ugroženih kategorija stanovništva sa kvalitetnim poslovnim idejama i fizička lica koja su registrovala djelatnost u oblasti obrta i srodnih djelatnosti (osim poljoprivrede) na području općine Kakanj u 2018. i 2019. godini da ponesu zahtjev za odobravanje materijalnih donacija  potrebnih za registrovanu djelatnost, a u okviru projekta “Podrška socio-ekonomskoj stabilnosti regije zapadnog Balkana 2019-2020”.

Projektom mogu biti podržane sve aktivnosti koje rezultiraju odgovarajućim mjesečnim prihodom, zavisno od dostupnih finansijskih sredstava i tržišnog potencijala svakog individualnog prijedloga.

Prosječan iznos individualne donacije određen je u protuvrijednosti 2.000 EUR-a.

Svaki korisnik biće u obavezi da uplati 15% od ukupnog iznosa donacije, da registruje svoju aktivnost u skladu sa vrstom djelatnosti koju obavlja (oni koji nisu registrovani) i obavi 10 sati društveno-korisnog rada za lokalnu zajednicu.

Projekat finansira Vlada Savezne Republike Njemačke kroz Pakt za Stabilnost Jugoistočne Europe, a sufinansira Općina Kakanj, a implementira ga Njemačka nevladina organizacija Help, shodno potpisanom ugovoru o saradnji broj: 02/1-1400/20 od 26.02.2020. godine. 

Projekat će trajati 10 mjeseci i podržati ukupno 18 korisnika na području općine Kakanj.

Zbog novonastale epidemiološke situacije i obavijesti Općine Kakanj vezano za prijem stranaka samo u posebnim i hitnim slučajevima, svi zainteresovani informacije oko uslova prijave na javni poziv,  kao i popunjavanja aplikacionog formulara, mogu dobiti pozivom na broj telefona 032 771 800 lokal 848  – Općina Kakanj ili 033 646 889 – njemačka nevladina organizacija “Help”.

 Popunjen aplikacioni formular (može se preuzeti klikom ovdje) sa potrebnom dokumentacijom poslati na adresu:

  HELP – Hilfe zur Selbsthilfe e.V.

  Projekat SOE03-19

  Kolodvorska 10

  71 000 Sarajevo

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin