Obavještenje za registrovane poljoprivredne proizvođače

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Shodno Odluci Federalnog zavoda za agropedologiju broj: 01-02-360-2120 od 07.04.2020.godine,a u cilju osiguravanja nesmetanog odvijanja poljoprivredne proizvodnje, obavještavaju se registrovani poljoprivredni proizvođači da će biti  oslobođeni obaveze plaćanja naknade za poslove koji se odnose na kontrolu plodnosti zemljišta, odnosno analizu zemljišta.

Registrovani poljoprivredni proizvođači koji žele da urade analizu zemljišta na svome imanju dužni su u svom zahtjevu navesti ime katastarske općine (K.O.), k.č. broj parcele, broj upisa u  RPG i RK, odnosno da dostave potvrdu da su registrovani poljoprivredni propizvođači ako istu imaju, zatim e-mail adresu, odnosno adresu na koju će se dostaviti urađena analiza sa preporukom.

Poljoprivredni proizvođači uzorke zemljišta će slati putem pošte, kako bi se izbjegao neposredni dolazak u prostorije, a što je u skladu sa zaključkom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, V. broj :  447/2020 od 20.03.2020.

Sve informacije u vezi provođenja postupka kontrole plodnosti zemljišta, možete dobiti na broj telefona: 033/254-840, 033/268-262 i 061/388-849, fax 033/268-261 ili e-mail info@fzap.gov.ba, u vremenskom period od 9,00-14,00 sati.

Navedene mjere Federalni zavod za agropedologiju primjenjivat će dok traje stanje nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa na području Federacije I Hercegovine.

Odluku možete vidjeti klikom ovdje

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin