Obilježena godišnjica formiranja 309. brdske brigade

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Polaganjem cvijeća i okupljanjem bivših boraca danas je u Gradskom-spomen parku obilježena godišnjica formiranja 309. brdske brigade. Prisutnima se prigodnim riječima obratio prvi komandant brigade Džemal Hadžić, podsjećajući na ratni put jedne od prvih i najpožrtvovanijih brigada Trećeg korpusa Armije R BiH.

Borce i starješine pozdravio je i općinski načelnik Aldin Šljivo, a za sve njih bio je obezbijeđen ručak.

Brigada je po formaciji imala oko 2.400 boraca i starješina razmještenih u tri brdska bataljona, mMB četu, larb PVO, idč, čVP, inž. četu i logističku četu.

Brigada je učestvovala u borbenim dejstvima na najtežim ratištima.

Na svom herojskom ratnom putu 309 brdska brigada je imala 66 šehida i poginulih boraca, 124 ratna vojna invalida i 3 nosioca najvećeg ratnog priznanja “Zlatni ljiljan“.

Početkom oktobra 1994. godine formirana je 329. brdska brigada u čiji sastav su sa svojim ljudstvom, naoružanjem i vojnom opremom ušle dotadašnje kakanjske brigade, 309.brdska brigada i 311.lahka brigada 3. korpusa A RBiH.

Prethodno je iz sastava ovih brigada izdvojen dio ljudstva, naoružanja i vojne opreme od kojih je formiran 3. manevarski bataljon Kakanj.

Ujedinjenjem brigada omogućeno je kvalitetnije logističko snabdijevanje jedne brigade, a povećana je i borbena efikasnost.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin