Potpisani ugovori s nevladinim organizacijama kojima će na osnovu javnog poziva biti dodijeljena novčana sredstva za realizaciju projekata

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

U uredu načelnika Općine Kakanj Aldina Šljive danas je upriličeno potpisivanje ugovora s nevladinim organizacijama kojima će biti dodijeljana novčana sredstva iz Budžeta Općine Kakanj za realizaciju projekata s kojima su aplicirali na javni poziv.

Nevladine organizacije čiji su projekti podržani su: Omladinski kulturni centar Kakanj, Kulturno-umjetničko društvo “Fadil Dogdibegović Dikan”, Centar za ekologiju i održivi razvoj C.E.K.O.R., Centar za podršku Roma “Romalen” Kakanj, Hrvatska folklorna skupina “Bobovac” Čatići-Kakanj i Fondacija “Muharem Berbić”.

Više o projektima koji su podržani i onima koji nisu zadovoljili uslove iz javnog poziva saznajte na linkovima:

Omladinski projekti, klik ovdje

Projekti NVO nacionalnih manjina, klik ovdje

Ostala udruženja, klik ovdje

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin