Povodom 23. septembra – Međunarodnog dana kulturne baštine: Zgošćanski stećak i zlatni pečatni prsten s ljiljanom

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Jedan od najljepših segmenata evropske i svjetske baštine su stećci među kojima je najpoznatiji Zgošćanski stećak.

Zgošćanski stećak čija je težina 14 tona obilato je ukrašen najbogatijim motivima tadašnjeg doba. Pronašao ga je u neposrednoj blizini Kaknja, na lokalitetu Crkvine, historičar Ćiro Truhelka koji ga je 1914. prenio u Botanički vrt Zemaljskog muzeja u Sarajevu.

Prije nekoliko godina izrađena je i replika Zgošćanskog stećka koja je postavljena na Trgu BiH ispred zgrade Parlamentarne skupštine BiH i Vijeća ministara BiH, te replika Zgošćanskog obeliska koja je postavljena u centralnoj gradskoj jezgri Kaknja.

Objavljujemo veoma rijetku fotografiju stećka na mjestu na kojem se nalazio do 1914. godine, fotografiju transporta stećka iz Kaknja u Sarajevo, te fotografije stećka u botaničkom vrtu Zemaljskog muzeja u Sarajevu.

Osim čuvenog stećka i obeliska, u Zgošćanskoj nekropoli stećaka u Kaknju 2012. godine je pronađen i pečatni prsten sa ljiljanom izrađen od zlata i legure. Prsten se čuva u Muzeju Kaknja.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin