Od septembra šalter-sala Općine Kakanj samo srijedom radi produženo do 17.00 sati, i to šalter za ovjeru dokumenata i matičar

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Nakon analize efekata produženja radnog vremena u šalter-sali Općine Kakanj tokom protekla 3 mjeseca, uz puno uvažavanje stavova i potreba građana, odlučeno je da od septembra tekuće godine radno vrijeme u šalter-sali bude produženo samo srijedom do 17.00 sati, i to radno vrijeme šaltera za ovjeru dokumenata i šaltera za izdavanje uvjerenje iz matičnih knjiga.

Na ovaj način se uvažava volja, potrebe i stavovi građana, a dodatni troškovi koje ima Općina Kakanj se svode na minimum.

Podsjetimo, od uvođenja produženog radnog vremena šalter-sale ponedjeljkom, srijedom i petkom od 15.30 do 17.00 sati, u mjesecu maju zabilježene su 52 stranke, u junu 31 i julu 47.

Matičari su imali samo 4 stranke, niko od građana nije tražio uslugu katastra tokom produženog radnog vremena, dok je preostali broj stranaka trebao uslugu kopiranja i ovjere dokumenata.

Obzirom da produženje radnog vremena Općini Kakanj prouzrokuje dodatne troškove potrebno je bilo sagledati sve aspekte opravdanosti produženja radnog vremena šalter-sale, a putem društvenih mreža zatraženo je i mišljenje građana.

Većina stavova koje su izrazili građana bila je da se odredi jedan dan u sedmici s produženim radnim vremenom šalter-sale i to za one potrebe koje su bile izražene tokom protekle tromjesečne prakse produženja radnog vremena.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin