Odluka o poništenju Javnog poziva o pokretanju postupka usklađivanja i registracije redova vožnje za linijski prijevoz putnika na općinskim autobusnim linijama

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Na osnovu člana 24. Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 28/06 i 2/10), člana 5. Pravilnika o načinu, kriterijima i postupku usklađivanja, ovjeri i registraciji redova vožnje, te sadržaju i načinu vođenja registra („Službene novine Federacije BiH“, broj 79/13, 91/14, 98/14 i 84/15), a povodom Javnog poziva o pokretanju postupka o usklađivanja i registracije redova vožnje za linijski prijevoz putnika na općinskim autobusnim linijama na području općine Kakanj za period od 2019.-2022. godine, koji je objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“, dana 19.04.2019. godine, Općinski načelnik donosi:

ODLUKU

O PONIŠTENJU JAVNOG POZIVA

Poništava se Javni poziv o pokretanju postupka usklađivanja i registracije redova vožnje za linijski prijevoz putnika na općinskim autobusnim linijama na području općine Kakanj za period od 2019.-2022. godine, broj: 02/1-2928/19 od 11.04.2019. godine, koji je objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“, dana 19.04.2019. godine, radi formalno-pravnih nedostataka u provođenju javnog poziva.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin