Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava i Program utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Na osnovu čl. 24 i 37. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu („Službene novine Federacije BiH”, broj: 25/22), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 316. sjednici, održanoj 26.05.2022. godine, donosi Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – Regresiranje kamata – Garantni fond”

Usvaja se Program utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – Regresiranje kamata – Garantni fond” u iznosu od 5.200.000,00 KM.

Program iz ove Odluke objavljen je niže i čini sastavni dio ove Odluke.

Pravo na dodjelu grant sredstava po ovom Programu ostvaruju privredna društva koja su kreditno zadužena po postojećim programima za velika preduzeća i izvoznike (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, br. 65/20 i 43/21) ili će biti zadužena u 2022. godini po Kreditno garantnom programu za velika preduzeća i Kreditno garantnom programu za izvoznike.

Odluka-o-usvajanju-programa-utroska-sredstava-utvrdenih-u-razdjelu-17.-budzeta-FBiH

Program-utroska-sredstava-utvrdenih-u-razdjelu-17.-budzet-FBiH

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin