Odsjek za inspekcije: Poziv vlasnicima bespravno izgrađenih građevina i bespravnih zahvata

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Skupština Zeničko-dobojskog kantona 16.10.2019. godine usvojila je Odluku o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina i bespravnih zahvata. Njenim donošenjem otvorena je mogućnost legalizacije bespravno izgrađenih objekata na području Zeničko-dobojskog kantona, a što stvara pretpostavke za komunalne priključke, uz ispunjavanje propisanih uslova koji su usklađeni sa uslovima za izdavanje građevinske dozvole i uz obavezu plaćanje naknade za sam postupak legalizacije.

S tim u vezi, pozivaju se svi vlasnici bespravno izgrađenih građevina, bespravno dograđenih ili nadograđenih dijelova građevine i građevina u čijoj se izgradnji odstupilo od odobrenja za građenje, te lica koja su izvršila bilo kakve bespravne zahvate u prostoru, a naročito onih koji se nalaze na vikend naselju Ponijeri, da pokrenu postupak legalizacije kod nadležnog organa Općine Kakanj.

Također, obavještavamo građane – vlasnike vikend objekata na Ponijerima da je Planom inspekcijskog nadzora za 2020. godinu predviđen pojačan inspekcijski nadzor na cijelom području, s ciljem provođenja Odluke Skupštine ZDK i sprječavanja nelegalne, divlje ili neplanske gradnje, u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i građenju ZDK.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin