Općina Kakanj kupuje hladnjaču za potrebe Merhametove kuhinje

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Općina Kakanj je u skladu sa usvojenim budžetom za 2021 godinu, u kojem je opredijeljeno 10.000,00 KM za nabavku hladnjače za potrebe Merhametove kuhinje izvršila realizaciju transfera. Očekujemo da HO Merhamet provede potrebne procedure oko nabavke hladnjače. 

Nabavka hladnjače svakako će osigurati dodatne kapacitete za adekvatno zbrinjavanje mesa i drugih proizvoda tokom svih 12 mjeseci u godini čime će kvalitet obroka koji se spremaju u kuhinji uvijek biti na visokom nivou.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin