Općina Kakanj sufinansira troškove doktorskog studija: Po 6.000 KM za 4 buduća kakanjska doktora nauka

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin