Općina Kakanj sufinansira troškove prevoza za učenike srednjih škola

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Pravo na sufinansiranje  troškova prevoza, prema kriterijima koji su utvrđeni odlukom Općinskog vijeća, imaju sljedeće kategorije učenika srednjih škola čije je mjesto stanovanja udaljeno od škole više od 5 km:

  • učenici čiji roditelji su nezaposleni ili su na čekanju
  • učenici iz porodica sa prihodom do 200,00 KM po članu domaćinstva
  • djeca nezaposlenih demobilisanih boraca, djeca sa posebnim potrebama, djeca RVI, civilnih žrtava rata, umrlih pripadnika OS BiH, djeca povratnika i raseljenih osoba koji žive na području općine Kakanj.

Učenici iz porodica čiji je prihod veći od 200,00 KM po članu domaćinstva i učenici koji stanuju u đačkom domu ili privatnom smještaju nemaju pravo na sufinansiranje  troškova prevoza.

 

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin