Općina Kakanj vodi brigu o kulturno-historijskim spomenicima: Zatraženo očitovanje Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH o zgradi „Turskog suda“ u Ribnici

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Na teritoriji kakanjske općine nalaze se brojni znameniti nacionalni spomenici, što Kakanj svrstava u rijetke lokalne zajednice koje se mogu pohvaliti bogatim kulturno-historijskim nasljeđem. S ciljem njihove adekvatne zaštite i promocije, Općina Kakanj kontinuirano preduzima aktivnosti iz svoje nadležnosti u smislu apeliranja prema nadležim organima da izvršavaju svoje zakonom propisane dužnosti glede navedene oblasti.

Kula hadži Muhamed-bega, zgrada poznatija kao „Turski sud“, smještena u naselju Ribnica, vrijedan je i značajan svjedok jednog vremena.
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH 2012. godine donijela je Odluku broj: 03.2-2.3-73/12-25 o proglašenju ovog objekta nacionalnim spomenikom, kojom su jasno definisane obaveze i nadležnosti u pogledu njegovog izmještanja na adekvatnu lokaciju, zbog ugrožene sigurnosti usljed opasnosti od urušavanja koje prijeti izvođenjem eksploatacijskih radova na površinskom kopu Vrtlište.

Prema tački II Odluke, Vlada Federacije BiH dužna je osigurati pravne, naučne, tehničke, adiministrativne i finansijske mjere za zaštitu, konzervaciju, restauraciju i prezentaciju nacionalnog spomenika, dok je Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika obavezna utvrditi tehničke uslove i osigurati finansijska sredstva za izradu i postavljanje informacione ploče o spomeniku.

Shodno tome, a posebno imajući u vidu činjenicu da je od dana donošenja pomenute odluke protekao duži vremenski period, Općina Kakanj uputila je dopis na adresu Komisije, tražeći informaciju o provedenim i planiranim mjerama i aktivnostima u cilju zaštite, konzervacije, restauracije i prezentacije ovog nacionalnog spomenika.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin