Općine Jablanica, Kakanj i Konjic pozivaju sve osobe koje žele pokrenuti vlastiti posao da se prijave za učešće na obukama „POKRENI SVOJ POSAO“

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Općine Jablanica, Kakanj i Konjic pozivaju sve osobe koje žele pokrenuti vlastiti posao, da se prijave za učešće na obukama „POKRENI SVOJ POSAO“ u okviru projekta „Međuopćinskom saradnjom do bolje i inkluzivnije prakse podrške start-upima“,  koji finansira Evropska unija u sklopu projekta EU4Business.

Projekat EU4Bussiness – za konkurentnu i inovativnu domaću ekonomiju, finansira Evropska unija u vrijednosti 15 miliona eura, a realizuju GIZ, UNDP i MOR. Cilj EU4Business projekta je da kroz finansijsku i tehničku podršku razvoju konkurentnosti i inovativnosti ojača kapacitete Bosne i Hercegovine za ekonomski rast i zapošljavanje. U tom smislu će lokalno  partnerstvo za razvoj poduzetništva raditi na unapređenju poduzetničke infrastrukture na području općina Jablanica, Kakanj i Konjic kao i na pružanju sveobuhvatnog sistema podrške licima koja imaju poslovnu ideju i žele pokrenuti vlastiti posao, a spadaju u jednu od slijedećih kategorija: mlade nezaposlene osobe do 35 godine, pripadnice ženske populacije svih uzrasta, osobe sa invaliditetom, pripadnici nacionalnih manjina i dr.

Podrška koja je obuhvaćena ovim Pozivom se odnosi na:

  1. Podršku pri razvoju poslovne ideje kroz ciklus obuka „Pokreni svoj posao“
  2. Podršku pri osnivanju biznisa, što uključuje:
  3. Grant sredstva od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM za najbolje biznis ideje za nabavku osnovnih sredstava i sufinansiranje troškova registracije i doprinosa,
  4. Savjetodavnu i stručnu podršku.
  5. Podršku pri vođenju biznisa – mentorska podrška iz specifičnih oblasti potrebnih za održavanje uspješnog biznisa (marketing, upravljanje ljudskim resursima, nabavke, formiranje cijena i sl.).

Prijave se podnose online, putem obrazaca koji su dostupni na LINKu ili direktno na šalteru Oćine.

Rok za podnošenje prijava je 15.05.2020. Javni pozivi su dostupni na web stranicama općina:  www.jablanica.ba; www.kakanj.ba; www.konjic.ba

Za dodatne informacije, molimo Vas da kontaktirate:

Općina Jablanica: kontakt osoba Zanin Murvat

e-mail: zanin_jabl@hotmail.com 

Općina Kakanj: kontakt osoba Fadil Merdić,

e-mail: fadil.merdic@gmail.com

Općina Konjic:  kontakt osoba Ajla Cokoja Greda

 e-mail: ajla.greda@gmail.com

Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK Mostar, kontakt osoba Alisa Gekić

e-mail: info@linkmostar.org;

Javni poziv možete vidjeti klikom ovdje

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin