Općinska inspekcija počinje s praksom izdavanja prekršajnih naloga licima čiji se objekti nalaze u krugu od 200 m od nelegalne deponije ili licima čiji su objekti najbliži nelegalnoj deponiji otpada

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Općinska inspekcija obavještava sve građane da će u narednom periodu početi sa stalnom praksom izdavanja prekršajnih naloga licima čiji se objekti nalaze u krugu od 200 m od nelegalne deponije ili licima čiji su objekti najbliži nelegalnoj deponiji otpada, a u skladu sa odredbama Odluke o komunalnom redu Općine Kakanj.

Navedena lica mogu se osloboditi odgovornosti samo ukoliko prijave počinioce odnosno, lica koja stvaraju nelegalnu deponiju otpada i ukoliko u saradnji sa predsjednikom savjeta MZ očiste deponiju otpada i spriječe njeno dalje stvaranje, te zaključenjem ugovora sa nadležnim javnim komunalnim preduzećem.

Napominjemo da je navedeno, predviđeno Odlukom o komunalnom redu Općine Kakanj, te da se Odsjek za inspekcije Općine Kakanj odlučio da pođe sa praksom primjene ovih metoda jer svi dosadašnji pokušaji sprečavanja nastanka divljih deponija otpada nisu urodili plodom, najviše iz razloga što građani, predsjednici Savjeta MZ i drugi koji imaju obavezu da provode odredbe Odluke o komunalnom redu Općine Kakanj ne žele bilo kakvu saradnju s ciljem stvaranja boljih ekoloških uslova.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin