Općinska stipendija: Konačna lista

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Objavljujemo Konačnu listu kandidata za općinsku stipendiju. Lista se može vidjeti klikom ovdje 

Na listu se može izjaviti žalba Drugostepenoj komisiji za žalbe Općinskog vijeća u roku od 8 dana od prijema rješenja. Prigovor se podnosi Službi za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike.

Kandidati koji se nalaze na listi imaju obavezu da do petka u nadležnu općinsku službu dostave brojeve računa na koje će se izvršiti isplata.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin