Općinska stipendija za učenike: Konačna lista

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Komisija za dodjelu općinskih stipendija za učenike za školsku 2018/2019. godinu sačinila je Konačnu listu učenika koji ispunjavaju uslove za dodjelu općinske stipendije, Listu učenika koji ispunjavaju uslove, ali po broju bodova nisu među prvih 200 kandidata za koje je na osnovu raspoloživih sredstava moguće dodijeliti stipendiju i Listu učenika koji ne ispunjavaju uslove ili je dokumentacija koju su dostavili nepotpuna.

Svaki kandidat za stipendiju može vidjeti liste, uz pomoć šifre koju je dobio prilikom predaje prijave na konkurs, klikom ovdje

Kandidati za stipendiju mogu uputiti žalbu Drugostepenoj komisiji za žalbe Općinskog vijeća Kakanj putem Službe za društvene djelatnosti u roku od 8 dana od dana prijema rješenja.

Općina Kakanj je jedna od rijetkih općina u BiH koje isplaćuju stipendije učenicima srednjih škola.

Vezani tekst:

Mišljenje Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH: Javno objavljivanje podataka o stipendistima ne treba da bude redovan način upoznavanja javnosti

Na  osnovu propisa koje sadrži Zakon o zaštiti ličnih podataka BiH, te na osnovu uputa sa stručnih seminara na kojima je bilo riječi o pomenutim zakonskim propisima, na službenoj web-stranici Općine Kakanj se vrši šifrirano objavljivanje podataka sa imenima kandidata za stipendiju (općinsku i kantonalnu) sa namjerom da se ispoštuju odredbe Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH, ali i princip transparentnosti obzirom da liste uz pomoć šifre mogu vidjeti svi kandidati za stipendiju (strane u postupku). U međuvremenu su se pojavile određene dileme i pitanja u vezi ovakve prakse pa je Općina Kakanj uputila dopis Agenciji za zaštitu ličnih podataka BiH kako bi se što bolje, tačnije i preciznije odgovorilo na ove upite i kako bi se zvaničnom pisanom formom dalo pojašnjenje.

Stigao je odgovor Agencije u kojem se, između ostalog, kaže da javno objavljivanje podataka o stipendistima ne treba da bude redovan način upoznavanja javnosti.

Odgovor Agencije se može vidjeti klikom ovdje

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin