Općinsko vijeće Kakanj (saziv 2020-2024)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Aldin Šljivo

Džemal Bečirhodžić 

Izudin Pušćul

Nedim Mušija
Mejrema Purišević

Edin Aliefendić (predsjednik kluba)

Namir Talić
Mediha Mamela
Omer Musić
Izudin Hrusto
Nerma Aliefendić
Elvir Delibašić
Safet Šahman

 

Ahmed Begić (predsjednik kluba)
Eldin Mijoč

Miroslav Spasojević

Vinka Aletović

Mirsad Tursum (zamjenik predsjedavajućeg OV)
Sabit Čehajić
Zerina Kovač (predsjednica kluba)

Fakir Ajdinović

Branko Češljić

Dževdet Huskić (predsjednik kluba)

Behija Kulović

Enver Merdić (predsjednik kluba)

Mugdin Gorak 

Adnan Čobo (predsjednik kluba)

Armin Bašić

Slaven Katičić (predsjedavajući OV)

Mujo Fafulić 

 

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin