Osvrt na 2019. godinu: Općina Kakanj svake godine izdvaja oko milion KM za javnu rasvjetu, mreža proširena za novih 7 kilometara

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Općina Kakanj je za proširenje sistema javne rasvjete u tekućoj godini predvidjela iznos od 201.306,49 KM, od čega je uloženo 162.649,73 KM, dok se vrše pripreme za realizaciju preostalog dijela projekata u narednoj godini nakon okončanja tenderske procedure.

Ukupna dužina novoosvjetljenih dionica iznosi 7 kilometara.
Radi se o sljedećim naseljima:

Podborje: 13.371,58 KM dužine 1 kilometar,
Zagrađe: 21.856,77 KM dužine 1.300 metara,
Haljinići: 33.690,38 KM dužine 2 kilometra,
Ponijeri: 93.731,00 KM dužine 3 kilometra.

U 2020. godini proširenje će obuhvatiti preostale lokacije:


Bijele Vode: 8.626,04 KM dužine 500 metara,
Varda: 10.272,60 KM dužine 400 metara,
Hodžići: 11.685,12 KM dužine 1 kilometar,
Doboj: 8.073,00 KM dužine 300 metara.

Kada na ovaj iznos dodamo cifru od 700.000 KM, koliko Općina svake godine izdvaja za održavanje rasvjetnih tijela i plaćanje računa na ime utrošene elekrične energije za cjelokupnu teritoriju općine, dobijemo iznos od približno milion KM koji se ulaže u sistem javne rasvjete.

Za razliku od toga, u drugim općinama mještani plaćaju račune, a moraju i sami mijenjati sijalice i vršiti popravke, tako da se dešavaju i isključenja zbog neplaćanja ili kašnjenja u plaćanju utrošene električne energije.

U tom smislu, vrijedi istaknuti kako se širenje sistema javne rasvjete odvija po najvišim standardima korištenjem LED sijalica, a sve sa ciljem što kvalitetnijeg osvjetljenja uz racionalne uštede električne energije. Osim toga, zamisao je da se postepeno vrši zamjena postojećih rasvjetnih tijela energetski efikasnijom LED rasvjetom, što će itekako podići stepen sigurnosti učesnika u saobraćaju, ali i stvoriti ambijent sveukupne javne bezbjednosti građana. Inače, LED svjetiljke imaju veoma dug vijek trajanja, čak do 20 godina, a pored toga donose uštedu od preko 50% električne energije u odnosu na klasičnu rasvjetu (živine i natrijeve žarulje), te 90% uštede za njeno održavanje. Osim toga, značajan je i doprinos zaštiti okoliša, jer ne sadrži štetne elemente poput žive.

Također, postavljajnje LED rasvjete na izletištu Ponijeri ukupne dužine 3 kilometra predstavlja višedecenijski projekat, koji će uveliko stvoriti pretpostavke za daljnji razvoj turizma i obogaćivanje turističke ponude, tako da je predviđeno daljnje širenje mreže, shodno potrebama i raspoloživim budžetskim sredstvima.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin