Osvrt na 2020. godinu: Više od 2.000.000 KM uloženo u ekološke aktivnosti i projekte

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

U 2020. godini Općina Kakanj je realizirala niz ekoloških projekata:

U svrhu nastavka rekonstrukcije vrelovoda na mreži daljinskog grijanja transferisano je 116.470,74 KM.

U svrhu sufinansiranja projekta izgradnje kanalizacionog sistema u slivu rijeke Trstionice, Općina Kakanj je izdvojila 150.000 KM, dok je Fond za zaštitu okoliša F BiH izdvojio 100.000 KM. Izgrađeni prečistač otpadnih voda je stavljen u funkciju u novembru 2020.godine.

Za ručno i mehaničko čišćenje, pranje i uklanjanje nečistoća sa gradskih i prigradskih javnih površina i saobraćajnica izdvojeno je 370.000 KM, dok je za unapređenje i održavanje javnih zelenih površina izdvojeno 127.000 KM.

Za poslove održavanja, poboljšanja higijene i uređenja kontejnerskih mjesta i kontejnera, te za čišćenje vodnih objekata i deratizaciju izdvojeno je 80.000 KM.

U svrhu subvencije za troškove sakupljanja, transporta i odlaganja kućnog otpada iz udaljenih mjesnih zajednica izdvojeno je 59.493 KM. Odvoz otpada je proširen na mjesne zajednice Mramor, Nažbilj i Poljani.

Za održavanje 33 podzemna kontejnera koji su postavljeni na 16 lokacija izdvojeno je 5.000 KM.

Svake zime, u periodu povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku, građanima se omogućava besplatan prevoz do vazdušne banje Ponijeri.

Za redovno održavanje mobilne stanice za praćenje kvaliteta zraka, kao i vozila u kojem je stanica smještena, izdvojeno je 32.000 KM. U toku je javna nabavka novih analizatora za SO2 i analizatora prašine. Za ovu svrhu Fond za zaštitu okoliša je izdvojio 50.000 KM, dok je učešće Općine Kakanj 28.000 KM.

U svrhu uređenja i rekonstrukcije korita i obala rijeka i potoka na području Kaknja izdvojeno je 60.000 KM.

U svrhu proširenja mreže javne rasvjete, energijski i ekološki efikasne, potpisani su ugovori koji se odnose na naseljena mjesta Čizmići (9.334,26 KM), Brnj (8.787,29 KM), Demiri (11.269,20 KM), Pedići (4.732,65 KM), Groce (32.526 KM), Krševac (38.025 KM, Seoce (23.151 KM), Veliki Trnovci-Počivale (13.923 KM).

U svrhu plaćanja prvog dijela troškova kupovine ugostiteljskog objekta na Ponijerima izdvojeno je 80.000 KM.

U svrhu nastavka aktivnosti na uređenju Eko-parka Tršće izdvojeno je 50.852,62 KM.

Za poboljšanje komunalne higijene u naselju Varda izdvojeno je 8.341 KM.

Realizirano je i nekoliko projekata sa ciljem edukacije stanovništva u oblasti zaštite okoliša.

Potpisani su ugovori sa NVO o sufinansiranju projekata. Izdvojeno je 20.000 KM, a u toku je dostavljanje izvještaja o realizaciji ugovora.

Projekti čija realizaciji slijedi:

Uklanjanje trošnog građevinskog objekta na trgu u Kraljevoj Sutjesci i uređenje prostora. Potpisan je ugovor sa izvođačem radova u vrijednosti od 61.481,18 KM. Radovi će biti realizirani kada to dozvole vremenski uslovi.

U toku je javna nabavka za rekonstrukciju krova zgrade Javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje “Mladost” Kakanj u svrhu povećanja energijske efikasnosti. Realizacija se očekuje u sljedećoj godini.

U narednoj godini bit će realiziran i projekat povećanja energijske efikasnosti objekta hitne medicinske pomoći. Vrijednost projekta iznosi 35.000 KM.

U toku je realizacija projekta ugradnje podzemnih kontejnera u Kraljevoj Sutjesci. Vrijednost projekta iznosi 25.000 KM.

Potpisan je ugovor u vrijednosti od 58.211,90 KM za utopljavanje, ugradnju izolacije i druge energijske aktivnosti na javnom objektu Dom Vukanovići.

Potpisan je ugovor u vrijednosti od 7.008,30 KM u svrhu uređenja i postavljanja mobilijara na izletištu “Bukovica”.

Završen je javni poziv za sufinansiranje utopljavanja javnih objekata i zamjene azbestnih krovova zdravstveno ispravnom vrstom pokrova. U toku je ocjena prijava na bazi kriterija. Za ovu svrhu izdvojeno je 40.000 KM.

Potpisan je i ugovor o održavanju postojećih i uređenju novih izletišta, igrališta i zelenih površina u ruralnim područjima Kaknja. Vrijednost ugovora iznosi 12.285 KM.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin