Osvrt na prvu fazu velike ekološke akcije “Volim Kakanj”: 256 kubnih metara otpada, više od 200 guma, 15 km obale Bosne, očišćeni stubovi na 7 mostova, produbljena korita rijeka…

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

U prvoj fazi velike ekološke akcije “Volim Kakanj” očišćeno je, prikupljeno i deponovano 256 kubnih metara otpada koji se nalazio na obalama rijeke Bosne. Iz korita Bosne je izvučeno više od 200 komada istrošenih auto i kamionskih guma. Ukupna dužina očišćenih obala je cca 15,5 km. U toku akcije od plutajućih nanosa očišćeni su stubovi 7 mostova (PVC otpad, drveće).

Čišćenje je izvršeno na sljedećim dionicama:

Od mosta na ulazu u naselje Doboj do Mosta „Zlatnih ljiljana“, lijeva i desna obala rijeke Bosne;

Od ugostiteljskog objekta Kameni dvorac do mosta na ulazu u naselje Doboj, lijeva obala rijeke Bosne;

Od Mosta „Zlatnih ljiljana“ do „Cementarskog mosta“, lijeva i desna obala rijeke Bosne;

Od „Cementarskog mosta“ do mosta na autoputu A1 u Karaulskom Polju, lijeva i desna obala rijeke Bosne;

Od mosta na autoputu A1 u Karaulskom Polju do „Plavog mosta“, lijeva obala rijeke Bosne;

Od naseljenog mjesta Tičići (Šehin vir) do lokacije nekadašnjeg montažnog mosta u naseljenom mjestu Modrinje, desna obala rijeke Bosne;

Na pomenutim dionicama, uz čišćenje divljih deponija od PVC, PET i krutog otpada, vršeno je i raščišćavanje šiblja i drveća na obalama, te vađenje drveća iz korita rijeke Bosne na kritičnim mikrolokacijama.

Učesnici u akciji su Općina Kakanj, JP “Vodokom” d.o.o Kakanj, Profesionalna vatrogasna jedinica, Klub spasilaca GSS Kakanj i UG „Bistro“ Kakanj.

Do kraja prve faze akcije ostalo je očistiti dionicu od „Plavog mosta“ u naselju Donji Kakanj do naseljenog mjesta Tičići
(Šehin vir).

Vrijednost izvršenih radova do sada iznosi 25.669,80 KM.

U prvoj fazi velike akcije “Volim Kakanj” izvršeno je i čišćenje , te uređenje korita i obala rijeka i potoka na području općine Kakanj.

Radovi su izvedeni na sljedećim lokacijama:

1. Rijeka Ribnica:

– Raskrsnica ispod naselja Subotinje,
– Kondžilo na tri lokacije,
– Lokacija 500 m iznad Kondžila prema Skretnici,

2. Rijeka Zgošća:

– Bazen Benat,
– Šehidski most,
– Naselje Zgošća kod kuće Saliha Veispahića,

3. Rijeka Trstionica:

– Čatići na dvije lokacije,
– Bjelavići,
– Brežani,
– Trkno,

4. Čišćenje potoka u naseljima: Dumanac, Brnj, Tršće i Javor.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin