Osvrt: Tokom prvih 5 mjeseci 2020. godine na području općine Kakanj u infrastrukturne projekte uloženo oko 3.000.000 KM

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Od početka 2020. godine, zaključno sa 01.06., na području općine Kakanj realizuje se nekoliko značajnih infrastrukturnih projekata koji se tiču unapređenja putne, vodovodno-kanalizacione i ostale neophodne infrastrukture. Uprkos pandemiji koronavirusa, nije se odstupilo od zacrtanih planova, te je uložen dodatni napor kako realizacija istih ne bi bila dovedena u pitanje.

Za izgradnju i rekonstrukciju saobraćajnica ukupno je izdvojeno 1.792,177 KM, od čega se naročito izdvaja izgradnja dionice ceste Donji Kakanj-Kondžilo ukupne vrijednosti 1,5 miliona KM. Podsjećamo, u okviru I faze radova planirano je probijanje dionice ceste uz rijeku Ribnicu dužine 2.000 m. Radi se o strateškom projektu kojeg zajednički realizuju Općina Kakanj, “Trgošped” d.o.o. Kakanj, Tvornica cementa Kakanj i Rudnik mrkog uglja “Kakanj”. Općina Kakanj će u tu svrhu izdvojiti 900.000 KM, uz rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, eksproprijacija, pribavljanje potrebnih saglasnosti, izradu i finansiranje potrebne projektno-tehničke i građevinske dokumentacije.

Od ostalih projekata koji se finansiraju iz Budžeta Općine Kakanj, izdvajaju se rekonstrukcija ceste u Ulici 1. maj (50.000 KM), rekonstrukcija cesta u MZ Ričica (50.000 KM), rekonstrukcija ceste Alagići-Zgošća (40.000 KM), rekonstrukcija ceste u Velikim Trnovcima (21.863,52 KM), rekonstrukcija dionice ceste u naselju Varda (20.314,71 KM), rekonstrukcija ceste u Nažbilju (20.000 KM), rekonstrukcija saobraćajnice od Mosta šehida prema Albaniji (15.000 KM), izgradnja putne infrastrukture u Hrastovcu (50.000 KM), te sanacija puta i korita rijeke kod škole u Starposlama (25.000 KM).

Uporedo s tim, započeta je izgradnja važnijih hidrotehničkih objekata: vodovod Zagrađe (150.000 KM), vodovod Varalići, MZ Krševac (122.000 KM, početak radova planiran ove sedmice), vodovod Brus (60.000 KM), vodovod Koprivnica (50.000 KM), završetak izgradnje kanalizacionog sistema u MZ Haljinići (ukupno projekat: 260.000 KM), izgradnja kanalizacionog sistema Bjelavići-Obre Polje (25.000 KM). Ukupna vrijednost ulaganja u vodovodno-kanalizacionu infrastrukturu iznosi 667.000 KM. Radi se o projektima finansiranim kroz Program utroška sredstava od vodnih naknada Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ZDK.

Kada je riječ o ostalim značajnim radovima, ističu se sanacija mreže daljinskog grijanja ukupne vrijednosti 270.000 KM, pri čemu Općina Kakanj učestvuje sa 200.000 KM, a JP “Grijanje” d.o.o. Kakanj sa 70.000 KM. Također, završena je izgradnja dionice obaloutvrde na desnoj obali rijeke Bosne u vrijednosti od 425.000 KM, finansirana od strane Agencije za vodno područje rijeke Save.

Tokom naznačenog vremenskog perioda ostvaren je kontinuitet u pogledu saradnje sa mjesnim zajednicama i podrške njihovim potrebama, pa su tako u završnoj fazi radovi na sanaciji objekta Društvenog doma u Kraljevoj Sutjesci (25.000 KM), dok je Općina Kakanj pomogla u opremanju prostorija Društvenog doma u Hrastovcu.

U narednom periodu nastavit će se realizacija ostalih infrastrukturnih radova za čije izvođenje su potpisani ugovori, shodno usvojenim planovima i programima za tekuću godinu, o čemu će javnost biti blagovremeno obavještavana.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin