U toku javna rasprava o Nacrtu izmjene i dopune Regulacionog plana “Kakanj”

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Otvorena je javna rasprava o Nacrtu izmjene i dopune Regulacionog plana “Kakanj”. Uvid u Nacrt se može izvršiti do 30. oktobra 2019. godine svakog radnog dana od 8.00 do 12.00 sati u Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline.

Pozivamo vlasnike nekretnina, nosioce javnih ovlaštenja, javna preduzeća, kao i ostale zainteresirane strane u procesu planiranja da se uključe u javnu raspravu i da aktivno učestvuju u procesu izrade plana.

Sugestije i mišljenja se mogu dostaviti u pisanoj formi do 30. oktobra Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin