Po 5.000 KM izdvojeno za rekonstrukciju spomen-obilježja šehidima i poginulim borcima u Doboju i Brnjicu

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Nakon što su od strane Ministarstva za boračka pitanja ZDK doznačena novčana sredstva, Općina Kakanj je Savezu udruženja boračkih organizacija općine Kakanj prebacila 5.000 KM u svrhu rekonstrukcije Spomen-obilježja šehidima i poginulim borcima u naselju Doboj (kod džamije), a isti novčani iznos je prebačen i Organizaciji porodica šehida i poginulih boraca u svrhu rekonstrukcije Spomen-obilježja šehidima i poginulim borcima u Brnjicu.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin