Počela velika ekološka akcija “Volim Kakanj”: Objavljujemo spisak lokacija na kojima će se izvršiti čišćenje obala rijeke Bosne

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Počela je velika ekološka akcija “Volim Kakanj”. Objavljujemo spisak lokacija na kojima će se izvršiti čišćenje obala rijeke Bosne.

Prva faza (jesen 2019. godine)

Od Mosta zlatnih ljiljana do Cementarskog mosta;

Od mosta na ulazu u naselje Doboj do Mosta zlatnih ljiljana;

Od ugostiteljskog objekta “Kameni dvorac” do mosta na ulazu u naselje Doboj;

Od Cementarskog mosta do mosta na autocesti u naselju Karaulsko Polje;

Od mosta na autocesti u naselju Karaulsko Polje do Plavog mosta;

Od lokacije nekadašnjeg visećeg mosta u Modrinju do granice s područjem Grada Zenica.

Druga faza (proljeće 2020. godine)

Od Seoče do brane Termoelektrane Kakanj;

Od brane TE do ugostiteljskog objekta Kameni dvorac;

Od Plavog mosta do naseljenog mjesta Tičići;

Od naselja Tičići do lokacije nekadašnjeg visećeg mosta u Modrinju.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin