Počele aktivnosti na čišćenju i farbanju stubova javne rasvjete

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Počele su aktivnosti na čišćenju i farbanju stubova javne rasvjete. Planirano je da ova aktivnosti obuhvati relaciju od skretanja za glavnu kapiju Tvornice cementa do kružnog toka i dalje u Ulici 311. lahke brigade, te preko mostova na ulazu u gradsku jezgru do kružnog toka kod sahat-kule, te u Ulici branilaca.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin