Podsjećanje na uputstva ukoliko nađete NUS: Ne dirajte! Ne pomjerajte! Ne drmajte! Ne udarajte! Ne bacajte! Ne rastavljajte! Ne stavljajte u vatru! Obilježite! Prijavite!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin