Pojašnjenje: Sve posljedice radova na rekonstrukciji mreže grijanja u naselju Doboj i na drugim mjestima će biti sanirane, JP “Grijanje” naručilo radove na sanaciji asfaltnih površina i trotoara, dinamika radova zavisi od zauzetosti izvođača radova na drugim radilištima

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

U vezi učestalih pitanja građana koja se odnose na sanaciju posljedica radova na sanaciji mreže grijanja u naselju Doboj i drugim mjestima, iz JP “Grijanje” su pojasnili da su naručeni radovi na saniranju asfaltnih površina, trotoara i slično, i da će firma kod koje su naručeni radovi u konačnici sve sanirati.

Dinamika radova zavisi od raspoloživosti mehanizacije, obzirom da postoje i druga radilišta otvorena tokom ljeta.

Radovi na sanaciji biciklističke staze i asfaltne površine kod Đuđinog mosta su već u toku, a bit će realizirani i svi drugi radovi na sanaciji.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin