Pokrenut ponovljeni postupak javne nabavke za izvođenje prve faze radova na izgradnji dionice ceste Donji Kakanj – Kondžilo (pripremni i zemljani radovi)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Nakon revizije projekta, Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj pokrenuo je ponovljeni postupak javne nabavke za izvođenje prve faze radova na izgradnji dionice ceste Donji Kakanj – Kondžilo (pripremni i zemljani radovi).

Procijenjena vrijednost predmetne nabavke bez PDV-a iznosi 1.232.905 KM.

Javna nabavka se pokreće na osnovu Sporazuma o saradnji na realizaciji projekta koji je sklopljen između Općine Kakanj, RMU Kakanj, Tvornice cementa Kakanj i Trgošpeda.

Sredstva za implementaciju projekta se obezbjeđuju u Budžetu Općine Kakanj: 250.000 KM donacija Tvornice cementa Kakanj i Program utroška sredstava od koncesija u iznosu od 982.905 KM.

Realizacija nabavke će se provesti putem otvorenog postupka javne nabavke.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin