Pokrenut postupak javne nabavke za izvođenje radova na izgradnji dionice ceste Donji Kakanj-Kondžilo (Brnjic) (pripremni i zemljani radovi)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Zavod za planiranje i izgradnju Općine Kakanj donio je odluku o pokretanju postupka javne nabavke za izvođenje radova na izgradnji dionice ceste Donji Kakanj-Kondžilo (pripremni i zemljani radovi).

Procijenjena vrijednost predmetne nabavke bez PDV-a iznosi 791.297 KM. Javna nabavka je pokrenuta na osnovu Sporazuma o saradnji na realizaciji projekta sklopljenog između Općine Kakanj, RMU Kakanj, Tvornice cementa Kakanj i Trgošpeda. Sredstva za implementaciju projekta se obezbjeđuju u Budžetu Općine Kakanj: donacija Tvornice cementa od 250.000 KM i Program utroška sredstava od koncesija u iznosu od 541.297 KM.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin