Posljednji selam legendarnom borcu, dobrovoljcu iz paklenog misočkog kanjona, Esadu Kadriću Dedi (1939-2019)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Kada se prijavio da dobrovoljno ide da brani BiH imao je 53 godine. Bio je već u poodmaklim godinama, pa je bilo ćuđenja otkud “Dedo” da ide dobrovoljno u rat.

Rekli su mu: “Ne možeš ti dedo u rat”. Odgovorio je odlučno: “Mogu”. Insistirao je da ide da se bori.

Tako je dobio nadimak “Dedo”.

Dokazao se herojstvom na paklenom misočkom ratištu.

Prošao je sva ratišta, od Misoče do Vozuće i dalje, od dobrovoljačkih jedinica do 329. brdske brigade.

Proizveden je u čin natporučnika.

Iz dnevnika komandira Esada Dede Kadrića

…8. septembar 1992. godine odlazimo u Misoču da smijenimo drugu četu Teufika Turudije. Kada smo došli u Misoču smjestili smo se u jednom zaseoku – Avdukići. Kada smo se smjestili primijetili su nas četnici i odmah su nas granatirali pa smo se morali povući pošto su dvije kuće srušili granatama. Mi smo se povukli uz rijeku Misoču i smjestili se pod šatore.

Razmišljam, dragi Bože hoće li se ovo moći izdržati? Slabo opremljeni, slaba odjeća, obuća, borci u nekim tenama, a kišovito vrijeme. Pošto sam bio u Prvom vodu morali smo odmah na liniju. Izlazimo na liniju – Milakov Do, noć dolazi.

Bože moj, ne znam teren, rovovi slabi, slabo oružje, nemamo dovoljno municije, samo par bombi, nemamo ni zolje, RGP, ni ručnih bacača, ništa za protivoklopnu borbu, samo puške i to pola papovke, pola automatskih.

Čim je pala noć četnici su nastavili granatirati, jednu padobranku da osvijetle teren, a druga granata. Nismo se mogli maknuti iz bunkera. Kada je zora svanula kao da sam se rodio. Malo da razgledam teren i da vidim odakle sve četnici napadaju.

Teški momenti. Stalno granate padaju…

Mi, ako smo pukli samo jedan metak četnici odmah na to mjesto šalju desetine granata… I tako danima.

Monografija “Kakanj u Odbrambenom i oslobodilačkom ratu 1992-1995”, strana 166.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin