Potpisani ugovori o dodjeli općinskih podsticajnih sredstava: Nove 22 poduzetničke djelatnosti i novih 8 samostalnih poljoprivrednih proizvođača

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

U sali Općinskog vijeća Kakanj upriličeno je potpisivanje ugovora i predugovora o realizaciji projekta „Pokreni svoj posao u Kaknju“ sa 22 korisnika, te 8 ugovora sa korisnicima koji su ostvarili pravo na dodjelu podsticajnih sredstava za registraciju poljoprivrede kao osnovne djelatnosti.

Novi korisnici općinskog podsticaja u okviru projekta “Pokreni svoj posao u Kaknju” su:

1. Korman Hasiba, UD „INVICTUS„ Kakanj (savjetovanje u oblasti poljoprivrede); 2. Dženana Čehajić, PD „MEVLA WOOD“ (proizvodnja proizvoda od drveta); 3. Mernes Heganović, UD „Door&Gate” (postavljanje ostalih automatskih vrata i vrata na senzor, protivpožarnih i protivprovalnih alarma); 4. Irna Imamović (advokatska kancelarija); 5. Nermina Jašarspahić, PD “Cinderella Fashiom” (dizajnersko-krojački salon); 6. Irhada Buza, U.O. „MPI” (mašinska obrada metala); 7. Aldin Čobo, UO „Čobo” (vulkanizer i autopraonica); 8. Edhem Mašić, UO „MB gradnja” (moleraj i ostali radovi u građevinarstvu); 9. Amar Džafić, PO „Dzafić“ (izrada kuhinjskog namještaja, stolarije i sl); 10. Mirzeta Delić, UO “BEAUTY STUDIO MINNIE“ (frizerski salon); 11. Nedin Kulović (proizvodnja autodijelova); 12. Tarik Mujčić (frizerski salon); 13. Sabina Rajkić (frizerski salon); 14. Haris Tursum (autolimar); 15. Harisa Alagić (šivenje, krojenje i izrada reklamnih materijala); 16. Karić Muhamed (frizerski salon); 17. Benad Merdić (izrada novog i restauracija masivnog i pločastog namještaja); 18. Nahid Strika (otkup, prerada i prodaja šumskog i domaćeg voća); 19. Jasminko Šehić (Agencija za zastupanje u osiguranju); 20. Miralem Bečić (autoservis); 21. “TRAKO COMPANY” d.o.o. – Poslovna jedinica „PLASTRA“ (proizvodnja proizvoda od plastičnih masa – pvc kutnik sa mrežicom); 22. Ševal Amidžić (pilanje i blanjanje drva).

Općinski podsticaj za registraciju poljoprivrede kao osnovne djelatnosti dobili su novoregistrovani samostalni poljoprivrednici: Nedžad Hadžić, Almedin Tursum, Osman Selimović, Samija Vehab, Benjamin Kahriman, Admir Skopljak, Enisa Balešić i Ferid Hrustić.

U okviru projekta “Pokreni svoj posao u Kaknju” podsticajna sredstva su namijenjena za:

– refundaciju troškova obaveznih doprinosa – PIO, zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti, za registrovanu djelatnost – period od 24 mjeseca (prva godina u iznosu od 100%, a maksimalno 413,00 KM/mjesec, druga godina 50%, a maksimalno 206,50 KM/mjesec),

– sufinansiranje troškova nabavke mašina i opreme neophodnih za obavljanje registrovane djelatnosti u iznosu do 3.000,00 KM do 5.000,00 KM (iznos sredstava za nabavku opreme bit će određen prema broju zaposlenih u momentu podnošenja zahtjeva za isplatu podsticajnih sredstava za nabavku opreme i to: 3.000,00 KM za jedno zaposleno lice, 4.000,00 KM za dva zaposlena i 5.000,00 KM korisnicima podsticaja koji budu imali tri i više zaposlenih. Broj zaposlenih uključuje i vlasnika/direktora. Korisnici podsticaja će biti obavezni zaposlena lica zadržati u radnom odnosu najmanje 12 mjeseci).

Podsticajna sredstva koja su dobili novoregistrovani samostalni poljoprivredni proizvođači namijenjena su za:

-refundaciju troškova obaveznih doprinosa – PIO, zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti, za registrovanu djelatnost, u prvoj i drugoj godini sa 100 %, u trećoj 50 %.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin