Pred 1. decembar – Dan Trećeg korpusa Armije R BiH: Kakanjci na braniku države Bosne i Hercegovine

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Još 1990. godine oduzeto je oružje Teritorijalne odbrane na području cjelokupne BiH. Da je kakanjska TO zadržala arsenal kojim je raspolagala mogla se naoružati cijela brigada. U magacinima TO nalazilo se 2.306 dugih cijevi, 97 oruđa za oklopno dejstvo, 12 minobacača od 60 i 82 milimetra, 10 protivavionskih topova kalibara 20 i 40 milimetara, te više od 30 tona municije. Iako je ostao bez oružja Kakanj je poduzeo aktivnosti kako bi se suprotstavio očekivanoj agresiji. U noći, 3. marta 1992. godine, formirana je prva ovdašnja jedinica Patriotske lige. Bila je to jedinica za specijalne namjene „Bosna“.

„Bosna“ je  tada brojala oko 50 boraca. Ime joj je dao rahmetli Midhat Haračić koji je izradio i njenu zastavu.

Priča o kakanjskoj ulozi u odbrani BiH ne smije biti ispričana, a da se ne pomene četa „Bosna“.  Sve je počelo sa tom hrabrom i poletnom jedinicom koja će nakon prvih dana rata postati dijelom 311. lahke brihade, a potom će se sa cjelokupnim sastavom  uključiti u Treći manevarski bataljon, jedinicu koja se proslavila junačkim uspjesima na najtežim ratištima.  Četu „Bosna“ činili su, po mnogo čemu sudeći, momci-heroji. Njihovo junačko djelo ne smije biti zaboravljeno.

ceta-bosnafotografija-iz-1992-godine

Četa Bosna

kuca-ibrahima-salihbegovica-u-kojoj-je-formirana-ceta-bosna spomen-ploca-na-kuci-u-kojoj-je-formirana-ceta-bosna

Kuća Ibrahima Salihbegovića u kojoj je formirana četa “Bosna”

Prva dobrovoljačka četa iz Kaknja je prva jedinica u BiH koja je branila teritoriju druge općine. Breza i Misoča dobro pamte hrabre borce u plavim đemperima. Zvali su ih tako jer su svi imali plave đempere Vazduhoplovstva i PVO bivše JNA. Drugih uniformi tada nije bilo.

redo-1992-5 redo-1992-6

Kakanjski dobrovoljci u plavim đemperima Vazduhoplovstva i PVO bivše JNA, zabilježeno na misočkom ratištu 1992.godine

Dobro je poznata uloga kakanjskih boraca u odbrani Misoče. U misočkoj kotlini u kojoj je zarobljen prvi tenk na terenima Srednje Bosne hrabro su  se borili kakanjski dobrovoljci, oni što su imali usuda da se sa Lučila ponad Misoče spuste tih ratnih dana u pakleni kanjon u kojem je odjekivala stravična jeka mitraljeza sa okolnih obronaka. Tih dana Misoču je doslovno oralo oko 3.700 granata dnevno.

t2 t5

Tenk T-55 zarobljen u Misoči

Naredbom Štaba Vrhovne komande A RBiH od početka 1993. godine formirana je 309. brdska brigada Kakanj. Ratni vihor vrlo brzo ovu brigadu nosi na vruće vozućko ratište.

15. aprila 1993. godine u Kaknju je obilježena prva godišnjica postojanja Armije RBiH. Na poligonu OŠ „Hamdija Kreševljaković“ Kakanj izvršeno je svečano postrojavanje pripadnika 309. brdske brigade i Općinskog štaba odbrane Kakanj. Već na obilježavanju prve godišnjice Armije R BiH kakanjskim borcima dodijeljena su značajna priznanja. Komandant Trećeg korpusa tada je dodijelio pismene pohvale za osam boraca, a komandant Operativne grupe Lašva tada je pohvalio Prvu dobrovoljačku četu Prvog bataljona 309. brdske brigade, samostalnu četu Bosna Općinskog štaba odbrane, te nekoliko boraca.

amblem-309-bbrsequence-01-still028sequence-01-still029sequence-01-still030sequence-01-still019sequence-01-still020sequence-01-still021sequence-01-still039

Amblem 309.brdske brigade i fotografije boraca 309.bbr na jednom od ratišta

U jesen 1993. godine od jedinica Općinskog štaba teritorijalne odbrane formirana je 311. lahka brigada. Borci 311.lahke brigade hrabro su izvršavali sve borbene zadatke.

amblem-311lbrformiranje-brigade-1 formiranje-brigade-3 formiranje-brigade-4sequence-01-still272sequence-01-still286sequence-01-still290fa3fa10fa12

Amblem 311.lahke brigade i fotografije boraca 311.lbr sa ratišta

Armija R BiH  vremenom se usavršavala što je na kakanjskom području rezultiralo objedinjavanjem 309. brdske i 311. lahke brigade čime je  formirana 329. brdska brigada. Ujedinjenjem brigada omogućeno je kvalitetnije logističko snabdijevanje jedne brigade, a povećana je i borbena efikasnost.

amblem-329-bbrbof borci-329-brdske-brigade-kakanj df009cad-aba5-496d-94cf-3296760bee62 p1020898 p1050199 p1090206 p1090208 p1090209 p1090266

Amblem 309.brdske brigade i fotografije boraca 329.bbr sa ratišta

Paralelno sa ovom reorganizacijom formirane su i ofanzivne (manevarske) formacije. U periodu Odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. Kakanjcima je pripala posebna čast da se na njihovom tlu i od njihovih najboljih boraca formira jedan od manevarskih bataljona Trećeg korpusa.

Prva svečana smotra Trećeg manevarskog bataljona održana je na Ponijerima. Na smotri, tadašnji komandant Trećeg korpusa Sakib Mahmuljin, je rekao:

„Vi ste ono što krasi kakanjski narod. Vi ste najhrabriji među hrabrima, vi ste ponos Kaknja. Generacije koje dolaze imat će o kome i čemu da pričaju“.

Kakanjski Treći manevarski bataljon prvi je, među četiri takve jedinice na području Srednje Bosne, izvršio svoje postrojavanje i završio veoma tešku i složenu taktičku obuku. Sastav Trećeg manevarskog bataljona činili su borci slavne čete „Bosna“, borci Prve čete Prvog bataljona 309. brdske brigade i udarna grupa IDV-a 309. brdske brigade.

amblem-3-mnbpaso-kubatdinko-1995-1 dinko-1995-3 dinko-1995-7 dinko-1995-8

Borci Manevra na ratištu

Posebno veliku požrtvovanost i hrabrost pokazali su borci iz Kaknja koji su se borili u sastavu Sedme muslimanske viteške oslobodilačke brigade. Kakanjski bataljon Sedme nizao je sjajne viteške pobjede na ratištima širom BiH.

12645216_172980819739589_241565239509883273_n 12646997_172980629739608_3757905671572684790_n almir-husika-jedan-od-kakanjskih-boraca-7-muslimanske-brigade-koji-su-dobili-najvece-ratno-priznanje-zlatni-ljiljan borci-7-muslimanske-brigade-u-oslobodenoj-vozuci

Borci Sedme na braniku domovine

U priči o junaštvu kakanjskih boraca mora se pomenuti i ratni put Trećeg bataljona 733. brdske brigade. Ratni put ove jedinice počeo je u Bilješevu. Jedinica je formirana 26. januara 1994. godine i ušla je u sastav 733. brdske brigade sa sjedištem u Kaćunima. Formiranjem Sedmog korpusa Bataljon prelazi u ovaj korpus i dobija novu zonu odgovornosti na Vlašiću. Na ovim prostorima ova jedinica je postigla najveće uspjehe i ostvarila najveće pomake.

komanda-bataljona komandant-fahrudin-aletovic-fotografija-iz-ratnih-dana

Komanda Bataljona

U vojnoj operaciji oslobađanja Vozuće, u operaciji kakva nije zabilježena u vojnim udžbenicima, veliki doprinos dali su kakanjci borci u sastavu  329. brdske brigade, Trećeg manevarskog bataljona i Sedme muslimanske viteške oslobodilačke brigade.

Kakanjski borci su učestvovali i u oslobađanju Sanskog Mosta.

p1040387p1040386

Kakanjski borci u oslobođenom Sanskom Mostu

U odbrani BiH veliki doprinos dao je i Općinski štab civilne zaštite. Na samom početku rata prva mobilisana jedinica na ovim prostorima bila je specijalizirana protivpožarna jedinica ovog štaba. Od tog dana, dakle 17. aprila 1992. godine, ona je učestvovala u gašenju preko hiljadu požara na terenima Srednje Bosne.

12033076_1063798926977830_6545859770813149277_n

Kamion kakanjskih vatrogasaca koji je bio glavni oslonac u gašenju požara tokom rata

Posebne zasluge pripadaju i UŽOK-u. Žene iz UŽOK-a pomagale su izbjeglicama, bilo je akcija kada se u jednom danu pripadnicima Armije RBiH uručivalo na prvoj liniji i pet hiljada kolača, UŽOK je bio na ratištima Trećeg i Sedmog korpusa, stigao je i u Mostar, posjećivani su ranjenici u kakanjskom vojnom stacionaru i bolnici u Zenici.

uzok1 uzok2 uzok3 uzok4 uzok5 uzok6 uzok7 uzok8

UŽOK u posjeti borcima 309.brdske brigade na vozućkom ratištu

Veliku pomoć porodicama šehida i poginulih boraca i ratnih vojnih invalida pružala je Komanda mjesta koja je bila spona između jedinica Armije i civilnih organa vlasti.

Veliki doprinos u odbrani dali su i Dom zdravlja, Radio Kakanj, NTV IC-7 , Kakanjski glas, „Ribnica“ , brojni pojedinci i firme kroz akcije pod nazivom „Nagradimo naše branioce“, Crveni krst, Centrotrans Kakanj…

U jednom novinskom članku iz 1996. godine, armijski general Rasim Delić osvrnuo se na ulogu Kaknja u odbrani BiH. Na pitanje „Šta mislite o glasu koji „bije“ Kakanj da nije osjetio rat i da je ratne godine živio mirnodopski?“, general Delić je odgovorio:

„Ne mogu se složiti sa tom konstatacijom. Stanje u Kaknju mi je izuzetno dobro poznato. Jedna od prvih jedinica koje smo mi početkom agresije na našu zemlju naoružali bila je upravo ka

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin