Povodom 3. decembra – Međunarodnog dana osoba s invaliditetom: Lijep primjer, JP “Grijanje” izgradilo pristupnu rampu

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin