Poziv mještanima u mjesnim zajednicama: Potreban angažman mještana na čišćenju kanala pored puta, čišćenju korita potoka i poduzimanju drugih radnji kojima se sprečava nekontrolisani tok oborinskih voda, te pojave plavljenja i klizišta

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Predstojeći zimski period u kojem se očekuju intenzivne kiše, snjegovi, topljenje snijega, aktivnosti na zimskom održavanju puteva i slično, nalažu potrebu da se u mjesnim zajednicama aktiviraju i mještani i da zajedničkim angažmanom očiste kanale pored puteva u svim naseljima, da od nanosa očiste korita i propuste na potocima, da prokopaju kanale na svojim njivama, te da poduzmu druge radnje kojima se sprečava pojava klizišta ili plavljenja.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin