Poziv poljoprivrednicima koji će obavljati proljetnu sjetvu-sadnju da prijave vrste i površine kultura u skladu sa listom prihvatljivih troškova

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Obavještavamo poljoprivredne proizvođače sa područja općine Kakanj, shodno pozivu Federalnog ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo broj: 03-20-518/20 od 31.03.2020. godine,  a vezano za pripremu preliminarne liste poljoprivrednika za proljetnu sjetvu-sadnju,  da se mogu prijaviti za podršku poticanja prihvatljivih troškova za proljetnu sjetvu-sadnju u tekućoj godini. Prihvatljivi troškovi su: nabavka sjemena, mineralnog gnjojiva i zaštitnih sredstava za proizvodnju, silažnog kukuruza, heljde, povrća(paradajz, paprika, krastavac, patlidžan, mrkva, cvekla, grah, luk bijeli i crveni, zelena salata, krompir i sl.) i drugih poljoprivrednih kultura.

Visina iznosa podrške za programe pokretanja proizvodnje, poticanja proljetne sjetve zavisi od iznosa sufinansiranja prihvatljivih troškova od strane klijenta – lokalne zajednice a maksimalno do 1.000,00 KM po krajnjem korisniku(poljoprivrednom proizvođaču).

Federalno ministarstvo će potpisati Sporazum o realizaciji programa pokretanja proizvodnje, poticanja proljetne sjetve-sadnje sa klijentom – jedinicom lokalne samouprave upisanom u registar klijenata kojim se uređuju međusobni odnosi, nadležnosti i visina poticaja. Lokalna zajednica je dužna po realizaciji ovog programa  dostaviti Federalnom ministarstvu Izvještaj o utrošku sredstava u skladu sa Listom prihvatljivih troškova za mjere ostalih vrsta podrške.

Kako bi Općina Kakanj pripremila preliminarnu listu poljoprivrednih proizvođača  do objavljivanja javnog poziva od strane Federalnog ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, pozivamo poljoprivrednike koji će obavljati proljetnu sjetvu-sadnju da  prijave vrste i površine kultura  u skladu sa listom prihvatljivih troškova.

Prijave se primaju od  6 do 10. aprila 2020. godine u terminu od 9,00 – 14,00 sati   na mobilni telefon/viber broj 061-714-682 ili e-mail r.djenan@gmail.com i mobilni broj/viber broj 061-785-698 ili e-mail l.dalibor@gmail.com

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin