Poziv učenicima generacije

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Pozivaju se učenici generacije osnovnih i srednjih škola na području općine Kakanj, kao i učenici generacije koji imaju prebivalište na području općine Kakanj, a učenici generacije su u nekoj od srednjih škola u Federaciji Bosne i Hercegovine, da Službi za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike dostave pismeni dokaz o statusu učenika generacije, prijavu prebivališta, potvrdu o transakcijskom računu na koji želi da se sredstva uplate i  broj telefona učenika kako bi im mogla biti isplaćena stimulacija za dalje školovanje. Navedenu dokumentaciju dostaviti u roku od 7 dana od dana objavljivanja poziva.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin