Poziv za organizacije civilnog društva (OCD) za učešće na prvom mentorskom sastanku

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Poziv organizacijama civilnog društva za učešće na prvom  mentorskom sastanku u okviru Javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u općini Kakanj

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu- ReLOaD u saradnji sa Općinom Kakanj objavljuje poziv za organizacije civilnog društva (OCD) za učešće na prvom mentorskom sastanku. Sastanak je prilika za OCD da sa mentorom javno prodiskutuju eventualna poboljšanja projektnih prijedloga (bez uplitanja u konkretne projektne ideje).

Prvi sastanak sa mentorom će biti organizovan u ponedeljak, 16. septembra 2019. godine sa početkom u 12,00 sati u sali Općine Kakanj, III sprat.

Takođe, u toku  septembra i  oktobra će biti organizovana dodatna 3 mentorska sastanka, kako bi predstavnicima OCD-a bila pružena podrška prilikom pripreme projektnih ideja, i to:

  1. Drugi sastanak sa mentorom u ponedeljak, 23. septembra 2019. godine sa početkom u 12,00 sati  u sali Općine Kakanj, III sprat,
  2. Treći sastanak sa mentorom u ponedeljak, 30. septembra 2019.  godine sa početkom u 12,00 sati u sali Općine Kakanj, III sprat,
  3. Četvrti sastanak sa mentorom u ponedeljak, 7. oktobra 2019.  godine sa početkom u 12,00 sati u sali Općine Kakanj, III sprat.

Potvrdu o prisustvu na mentorskim sastancima potrebno je poslati na alma.odobasic@kakanj.com.ba.

U svrhu transparentnosti, zapisnici sa održanih sastanaka sa mentorom će također biti objavljeni na stranici općine Kakanj. Na ovaj način će se omogućiti da informacije budu dostupne za OCD/NVO koje nisu bile u mogućnosti da prisustvuju sastancima sa mentorom.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin