Poziv za organizacije civilnog društva: Trodnevni trening “Upravljanje projektnim ciklusom (PCM)”

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Projekat „Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu“ (ReLOaD) u saradnji sa Općinom Kakanj objavljuje poziv za organizacije civilnog društva za učestvovanje na trodnevnom treningu: “Upravljanje projektnim ciklusom (PCM)”.

Trening se realizuje kao podrška procesu provođenja Javnog poziva za organizacije civilnog društva/nevladine organizacije za predaju prijedloga projekata u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) koji je objavljen 29. augusta i bit će otvoren do 10. oktobra 2019. godine.

Cilj treninga je pružiti predstavnicima organizacija civilnog društva dodatna znanja o upravljanju projektnim ciklusom kako bi mogli sa kvalitetno osmišljenim i napisanim projektnim prijedlozima aplicirati na gore navedeni javni poziv ali i na pozive drugih, domaćih i međunarodnih donatora.

Trodnevni trening će se održati od 11. do 13. septembra 2019. godine u sali JU Kulturno – sportski centar Kakanj sa početkom u 10 h.

S obzirom da je broj učesnika na treningu ograničen, u slučaju većeg interesovanja za trening, iz jedne organizacije će na treningu moći učestvovati najviše jedan predstavnik.

Krajnji rok za prijavu na trening je 09. septembar  2019. do 12 sati, na email adresu: alma.odobasic@kakanj.com.ba.

Organizacije civilnog društva koje budu odabrane za učešće na treningu će biti kontaktirane 10. septembra 2019. godine.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) finansira Europska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP).

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin