Pozivamo fizička i pravna lica, domaće i strane državljane koji posjeduju određene objekte, izgrađene ili u fazi izgradnje kao i vlasnike zemljišta koje su spremni ponuditi investitorima da se jave u Općinu Kakanj, popune potrebne obrasce i dostave traženu dokumentaciju

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Općina Kakanj je u procesu kreiranja kataloga slobodnih objekata i površina koje namjeravamo ponuditi na kupovinu domaćim i stranim investitorima, a radi poboljšanja privrednog razvoja općine Kakanj i otvaranja novih radnih mjesta.

Pozivamo sve zainteresovane, fizička i pravna lica, domaće i strane državljane koji posjeduju određene objekte, izgrađene ili u fazi izgradnje kao i vlasnike zemljišta koje su spremni ponuditi investitorima da se jave u Općinu Kakanj, popune potrebne obrasce i dostave traženu dokumentaciju kako bi se što prije pristupilo izradi predmetnog kataloga.

Katalog će biti kreiran u printanoj i elektronskoj verziji. Putem općinskih službi, nadležnih udruženja privrednika i kroz druge komunikacijske kanale katalog će biti distribuiran svim zainteresiranim.

Također elektronska verzija će biti postavljena na službenoj web stranici Općine Kakanj.

Kako bi sam katalog prikazao najznačajnije informacije o ponuđenom objektu/zemljištu potrebno je da dostavite što više relevantnih dokumenata.

Popunjen obrazac (koji se može preuzeti za fizička lica klikom ovdje i pravna lica klikom ovdje, te u prostorijama Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina) kao i dodatnu dokumentaciju, potrebno je dostaviti u Općinu Kakanj.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin