Preliminarna rang lista rasporeda taksi vozila na slobodna taksi stajališta na području općine Kakanj

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Komisija za proveđenje postupka rasporeda taksi vozila na slobodna taksi stajališta na području općine Kakanj, imenovana rješenjem Općinskog načelnika broj: 02/1-9309/20 od 11.12.2020. godine, na osnovu člana 15. stav 1. Pravilnika o načinu korištenja, redu i radu na taksi stajalištima, rasporedu taksi vozila na taksi stajalištima i kriterijima za raspored taksi vozila na taksi stajalištima na području općine Kakanj, -Prečišćeni tekst- („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 3/19), utvrđuje:          

PRELIMINARNA RANG LISTA

rasporeda taksi vozila na slobodna taksi stajališta na području općine Kakanj

R/b Prezime i ime Naziv taksistajališta Ukupan broj bodova Prioritet rasporeda
1. Javoraš Refik Željeznička stanica 95,11 Prvi prioritet

Na Preliminarnu rang listu rasporeda taksi vozila na taksi stajališta podnosioci zahtjeva mogu podnijeti žalbu Općinskom načelniku u roku od 8 dana od dana objavljivanja iste. Po žalbama podnosioca zahtjeva Općinski načelnik će donijeti rješenje u roku od 15 dana, nakon čega rješenjem utvrđuje Listu o rasporedu taksi vozila na taksistajališta.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin