Preuzmite obrasce: Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobrenje i dodjelu finansijskih sredstava za subvencioniranje 50 % najniže neto plate za mjesec mart 2020. godine, rok za prijave 30. april

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona objavilo je Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobrenje i dodjelu finansijskih sredstava za subvencioniranje 50 % najniže neto plate za mjesec mart 2020. godine.

Pravo na subvenciju imaju pravna i fizička lica registrirana za obavljanje djelatnosti na području ZDK kojima je zabranjen rad od marta naredbama donesenim od strane Federalnog štaba civilne zaštite i Kriznog štaba FBiH, a koji nisu raskinuli ugovore o radu sa uposlenicima u periodu od 29.2. do 31.3.2020. godine.

Zahtjeve će razmatrati komisija Ministarstva za privredu, a na osnovu izvještaja komisije, Ministarstvo za privredu će predlagati Vladi Kantona donošenje odluka o odobravanju sredstava.

Adresa, potrebni obrasci i lista djelatnosti koje su zabranjene naredbama Federalnog štaba civilne zaštite i Kriznog štaba FBiH, a koje mogu ostvariti pravo na subvenciju, mogu se preuzeti klikom na naslove:

Javni poziv

Prijava na javni poziv

Izjava

Lista zabranjenih djelatnosti

Za poslovne subjekte koji nisu u mogućnosti elektronskim putem preuzeti obrasce za prijavu, iste mogu preuzeti na info-pultu Općine Kakanj svakim radnim danom od 8 do 14 sati.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Općini Kakanj – Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline, putem telefona 032/ 771 827, lokal 856.

Objašnjenje u vezi općinskog programa pomoći privredi u periodu borbe protiv širenja koronavirusa

Nakon što je Ministarstvo za privredu ZDK objavilo javni poziv za subvencioniranje polovine minimalne plaće za mart, preostalo je još sačekati da Parlament F BiH usvoji zakon kojim će biti precizirano na koji način će F BiH pomoći privredi.

Nakon toga, Općina Kakanj će konkretizirati i precizirati svoj program i modalitete pomoći privredi, a sve u cilju da ne bude preklapanja i dupliranja kod pružanja pomoći, te da se što efektnije pomogne privredi.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin