Prijem djece u obdanište “Mladost” i dalje u žiži interesiranja javnosti: Upućena inicijativa za izmjene kriterija za prijem djece

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

U proteklih nekoliko mjeseci načelnik Općine Kakanj Aldin Šljivo je u niz navrata, i kroz medije i kroz razgovore s predstavnicima Javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje “Mladost” Kakanj, insistirao na promjenama koje bi značile nova, korektnija i pravednija pravila prijema djece u pomenuto obdanište koje se finansira iz Budžeta Općine Kakanj iznosom koji je veći od 500.000 KM i za čiju uslugu roditelji plaćaju simboličnih 50 KM mjesečno.

Podsjetimo, načelnik je smatrao da je trebalo raspisati novi konkurs za svu djecu iznova, te da treba definisati i korektnije kriterije za prijem koje usvaja Upravni odbor Ustanove.

No, inicijativa načelnika nije prihvaćena.

Konkursna procedura u obdaništu “Mladost” je završena, a pred raspisivanje konkursa i tokom realizacije konkursne procedure u javnosti je vladala velika zainteresiranost za ovu temu.

I na 34. sjednici Općinskog vijeća Kakanj koja je održana 30. septembra riječi je bilo o pomenutoj problematici obzirom da je predsjedavajući Općinskog vijeća Slaven Katičić uputio inicijativu da se pripreme prijedlozi izmjena kriterija za prijem djece u obdanište “Mladost”.

U međuvremenu, popunjeni su i kapaciteti privatnog obdaništa koje postoji u Kaknju, tako da veliki broj djece koja nisu primljena u obdanište “Mladost” nema uopće priliku da pohađa programe predškolskog odgoja i obrazovanja, dok se njihovi roditelji na razne načine snalaze kako bi riješili problem čuvanja djece dok su oni na poslu.

Načelnik Aldin Šljivo je, u pokušajima da pomogne rješavanju ove problematike, nekoliko puta u javnosti rekao da će podržati svaku inicijativu za otvaranjem novih privatnih obdaništa u Kaknju. U tom smislu je bilo i određenih razgovora s građanima Kaknja koji razmišljaju o pokretanju privatnog obdaništa.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin