Prirodni resursi

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Općina Kakanj zauzima centralni položaj u Sarajevsko-zeničkoj kotlini, privredno najznačajnijem i najgušće naseljenom regionu BiH. Željezničkom prugom Doboj-Sarajevo-Ploče i magistralnim putem Sarajevo-Zenica-Doboj područje Kaknja je povezano sa svim krajevima zemlje, a preko njih sa Evropom i svijetom.

Općina Kakanj pokriva područje od oko 417 km2, koje naseljava 46.000 stanovnika. Područje je bogato ležištima kvalitetnog mrkog ugljena, što je omogućilo da se u Kaknju izgradi Termoelektrana koja je najveća u Bosni i Hercegovini. U općini je razvijena i drvna industrija i proizvodnja cementa.

Kakanj je danas jedan moderan, urbani grad u kome sve vrvi od života i ubrzanog tempa privrednog razvitka, ali koji je i pored toga zadržao bogatu kulturno-historijsku tradiciju i gostoljubivost svojih žitelja.

U poslijeratnoj Bosni i Hercegovini, Kakanj je jedan od najznačajnijih industrijskih centara. U gradu i njegovoj okolini postoji nekoliko značajnijih preduzeća od kojih se izdvajaju Termoelektrana Kakanj (jedna od nekoliko u Bosni i Hercegovini), Tvornica cementa Kakanj(jedna od dvije u Bosni i Hercegovini) kao i Rudnik mrkog uglja Kakanj, jedan od najuspješnijih rudnika u Bosni i Hercegovini.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin