Program za oporavak od poplava – stambeno zbrinjavanje: Potpisani ugovori sa novim korisnicima

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

U sklopu implementacije Programa za oporavak od poplava – stambeno zbrinjavanje, koji finansira Evropska unija, UNDP i Općina Kakanj su potpisali Protokol o saradnji, kako bi se zbrinula domaćinstva pogođena klizištima i poplava u 2014. godini. Pored stambenog zbrinjavanja, jedna od komponenti Programa je i ekonomsko osnaživanje domaćinstava kroz dodjelu paketa pomoći prilagođenih potrebama korisnika-domaćinstava.

U proteklom periodu potpisani su ugovori sa tri korisnika sa područja općine Kakanj, a danas su potpisani ugovori o uređenju međusobnih odnosa sa još dva korisnika, i to Bajramović Senadom i Gačić Fahrudinom.
Shodno potpisanom ugovoru, Bajramović Senad će u narednom periodu dobiti plastenik površine 100 m2 sa sistemom za navodnjavanje, sadni materijal, mineralna đubriva, zaštitna sredstva i ostala prateća oprema, a Gačić Fahrudin će dobiti motokultivator sa rotacionom kopačicom-frezom.

Program za oporavak od poplava – stambeno zbrinjavanje predstavlja nastavak napora Evropske unije na ublažavanju posljedica katastrofalnih poplava iz 2014. godine. Program, započet u septembru 2017. godine, ima za cilj da stambeno zbrine i ekonomski osnaži najugroženije porodice čiji su domovi oštećeni ili uništeni u poplavama i klizištima.

Vrijednost Programa je 15 miliona eura, a finansira ga Evropska unija u iznosu od 12.5 miliona eura, u saradnji sa Vladom Federacije Bosne i Hercegovine, Vladom Republike Srpske, Vladom Zeničko-dobojskog kantona, UNDP u BiH i lokalnim vlastima. Program implementira UNDP u BiH zajedno sa Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM), Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), Hilfswerk International (HWI) i partnerskim općinama i gradovima. Program se implementira u 44 općine i grada u oba entiteta BiH.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin