Projekat stambenog zbrinjavanja Roma: Održan sastanak sa predstavnicima H.O. “Caritas Švicarske” i Udruženja “Romalen” Kakanj

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

U Vip sali Općine Kakanj održan je prošireni sastanak sa predstavnicima humanitarne organizacije “Karitas Švicarske” i Udruženja Centar za podršku Roma “Romalen” Kakanj.

Sastanku su prisustvovali općinski načelnik Aldin Šljivo, predstavnici nadležnih općinskih službi uključenih u realizaciju Projekta, Fakir Ajdinović, direktor JU “Centar za socijalni rad” Kakanj, Daniel Bronkal, direktor “Caritasa Švicarske” sa svojim saradnicima, te Mujo Fafulić, predsjednik Udruženja “Romalen” Kakanj.

Tema razgovora bilo je sumiranje dosadašnjih rezultata i prezentacija budućih projekata vezanih za stambeno zbrinjavanje Roma, kao i preduzimanje aktivnosti u pogledu rješavanja pitanja nezaposlenosti, pristupa javnim uslugama, obrazovanju i participiranju u društvenim procesima.

Istaknuto je da Općina Kakanj predstavlja jedan od svijetlih primjera kada je riječ o pružanju institucionalne podrške romskoj zajednici, ali i saradnji sa relevantnim inostranim i domaćim partnerima.

Načelnik Šljivo je naglasio da su vidljivi pomaci na polju zapošljavanja i socijalne inkluzije pripadnika romske populacije, pri čemu postoji prostor za napredak putem iskorištavanja prilika koje Općina pruža, poput poticanja privatne biznis inicijative kroz projekat “Pokreni svoj posao” i općinskih poljoprivrednih poticaja.

Predstavnici “Caritasa Švicarske” iskazali su interes da se postojeće partnerstvo dodatno unaprijedi i proširi na druge segmente.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin