Prvih 6 mjeseci Aldina Šljive na dužnosti načelnika: Nemirenje i neprihvatanje floskula “Ne treba teška pitanja pokretati”, “To je nemoguće riješiti”, “Treba se pomiriti da se to nikada neće riješiti”, “Nema para”, “Nije vrijeme za to”, “To je utopija”…

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

U proteklih 6 mjeseci načelnik Općine Kakanj Aldin Šljivo pokrenuo je rješavanje brojnih pitanja koja su veoma kompleksa, zahtjevna, teška i često kvalificirana kao nerješiva. Radi se o sljedećem inicijativama:

potpisivanje sporazuma o saradnji između Općine Kakanj, RMU Kakanj, Tvornice cementra Kakanj i Trgošpeda na realizaciji projekta izgradnje dionice ceste Donji Kakanj-Kondžilo (u toku aktivnosti);

iniciran sastanak s predstavnicima JP Željeznice F BiH u vezi svakodnevnih problema i izazova s kojima se susreću mještani Doboja, Bičera, Dumanca…

iniciran sastanak s predstavnicima Agencije za vodno područje rijeke Save u vezi poduzimanja aktivnosti na rijecu Bosni kako bi se smanjili rizici od poplava;

formirano radno tijelo za rješavanje problematike regionalnih cesta na području ZDK;

kako bi se rješavao problem nedostatka ljekara specijalista u Domu zdravlja Kakanj inicirana izrada odluke o sufinansiranju specijalizacija za ljekare;

održani sastanci s predstavnicima svih mjesnih zajednica, identificirani problemi i infrastrukturne potrebe u svim naseljima;

s premijerom Vlade ZDK i resornim ministrima dogovorene aktivnosti u vezi dodjele konsesije i zaključivanja koncesijskog ugovora s RMU Kakanj;

posjeta svim školama sa ciljem sagledavanje potreba za ulaganjima (nadležan ZDK, ali se bez obzira na to Općina uključuje jer škole pohađaju kakanjska djeca)…

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin